Home

Mirëse vini në faqen e internetit të poetit, prozatorit dhe publicistit Dhimitër S. Shuteriqi.

Dhimitër Shuteriqi në 1999

Dhimitër Shuteriqi në 1999

“Zgjuar,

dua zgjuar përhere

kujtimi im të agojë

me dritën që çel”

Dhimitër S. Shuteriqi