Vizatime

Autoportret

Autoportret

Një ndër pasionet e Dhimitër Shuteriqit ishte edhe vizatimi. Trashëgimia e tij në këtë fushë përmban rreth 500 vizatime, kryesisht portrete, të cilat u bënë të njohura për publikun gjatë viteve të fundit të jetës së tij, me hapjen e dy ekspozitave, e para në Galerinë e Arteve të Tiranës, dhe e dyta në Galerinë e Prishtinës. Në të dy rastet vizatimet e Shuteriqit tërhoqën vëmendjen dhe u vlerësuan prej qarqeve artistike për linjat elegante dhe moderne të tyre, mjeshtërinë stilizuese dhe pasirinë e karaktereve, personazhe të njohur të botës artistike dhe shkencore shqiptare, individë të shtresave të ndryshme shoqërore dhe prototipa të spikatur të shqiptarëve.

Shtypni këtu për të parë disa vizatime të Dhimitër Shuteriqit.