Skenare Filmash

Nimes, Francë, Prill 1942

Nimes, Francë, Prill 1942

Udha e Shkronjave – Film i prodhuar sipas skenarit të tregimit të Dhimitër Shuteriqit “Buka dhe thika”, 1978, Shqipëri

Koncert në vitin 1936 – Skenari nga Dhimitër Shuteriqi dhe Kico Blushi, 1978, Shqipëri

Nëntori i dytë – Skenari nga Dhimitër Shuteriqi dhe Kico Blushi, 1982, Shqipëri