Botime për Shuteriqin

Vlorë, Dhjetor 1977

Vlorë, Dhjetor 1977

Nderim, Dhimitër S. Shuteriqit, Akademia e Shkencave, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 2004

Një jetë në dashuri, Mynever Shuteriqi, Shtëpia Botuese Dituria, 2006

Dhimitër S. Shuteriqi, biografi, Feride Papleka, Akademia e Shkencave e Shqipërise, 2010