Fiction

Tirana, April 12, 1986

Dhimitër and Mynever Shuteriqi, Tirana, April 12, 1986

Kangët e rinis së pare (Songs of the first youth), poems, Dhori Koti Publishing House and Library, Korca, 1935

Kangë? (Songs?), poems, Dhori Koti Publishing House and Library, Korca, 1936

O Ptoleme! poems, Elbasan, 1945

Enverit, poem, Saide, 1945

Enverit, poem, N. Sh. Publishing & Distribution, 1949

Mbi krahn e praruar të paqes, poem dhe vjersha të tjera (On the golden arms of peace, verse and other poems), N. Sh. Publishing & Distribution, 1950

Çlirimtarët I (The liberators I), novel, The State’s Publishing House, 1952

Pesë tregime (Five stories), novels, The State’s Publishing House, 1953

Rruga e rinisë (Avenue of youth), novels, The State’s Publishing House, 1953

Çlirimtarët II (The liberators II), novel, The State’s Publishing House, 1954

Takime paqe (Peace meetings), novel, The State’s Publishing House, 1955

Kënga e popullit (The song of the people), The State’s Publishing House, 1955

Gurnecka (The little stone), novels for children, The State’s Publishing House, 1957

Këngë (Songs), poems, “Naim Frashëri” Publishing House, 1961

Fyelli i Marsiasit (The flute of Marsias), novels, “Naim Frashëri” Publishing House, 1963

Kënga dhe pushka (The song and the gun), novels, “Naim Frashëri” Publishing House, 1963

Këngët e Milosaos, Jeronim De Rada përshtatur ne shqipen e sotme (Milosaos songs, Jeronim Derada in contemporary Albanian language), “Naim Frashëri” Publishing House, 1964

Këngë në minierë (Songs in the mine), novels and narratives, “Naim Frashëri” Publishing House, 1968

Tregime të zgjedhura (Featured novels), novels, “Naim Frashëri” Publishing House, 1972

Poemë e pambaruar (Interrupted poem), verses and poems, “Naim Frashëri” Publishing House, 1973

Një mal me këngë (A mountain full of songs), novels, “Naim Frashëri” Publishing House, 1975

Tregime të zgjedhura për fëmijë (Featured stories for children), novels, “Naim Frashëri” Publishing House, 1975

Këngët e Milosao (Jeronim De Rada) (Milosao’s songs (Jeronim De Rada)), in contemporary Albanian language, “Naim Frashëri” Publishing House, 1976

Marathonomaku ynë (Our marathoner), novels, “Naim Frashëri” Publishing House, 1977

60 tregime në një (60 stories in one), novels, “Naim Frashëri” Publishing House, 1979

Ura në Tepelenë (The bridge in Tepelena), novels, Prishtinë, Rilindja 1979

Vepra letrare 1,2,3,4,5,6,7,8, (Literary works 1,2,3,4,5,6,7,8), “Naim Frashëri” Publishing House, 1982

Kur rendte hëna nëpër re (When the moon ran through the clouds), novels, “Naim Frashëri” Publishing House, 1982

Si atë ditën e pare (Like that first day), poems, “Naim Frashëri” Publishing House, 1984

Vërshimet e vjeshtës (The floods of fall), novels, “Naim Frashëri” Publishing House, 1984

Te Qafa e Botës (At worlds end), novels, “Naim Frashëri” Publishing House, 1986

Vepra letrare 9 (Literary work 9), “Naim Frashëri” Publishing House, 1987

Mili e Hajdhia, Zef Skiro (Giusepe Schiro) (Mili & Hajdhia, Zef Skiro (Giusepe Schiro)), poem, adapted in today’s contemporary Albanian language, Buzuku, 1992

Kroje kam et’(Springs I have thirst), poems, “Extra” Publishing House, Tirana, 1997

Sytë e Simonidës, Pluhurat e shenjtëruar (Simonida’s eyes), novel, “Extra” Publishing, Tirana, 1998

Këngët e Milosaos, Jeronim De Rada (Milosaos songs, Jeronim De Rada), poems, adapted in today’s contemporary Albanian language, Mësonjëtorja, 1998

Këngët e Milosaos, Jeronim De Rada (Milosaos songs, Jeronim De Rada), poems, adapted in today’s contemporary Albanian language, Argeta LMG, Visare Shqiptare, 2002

Buka dhe thika (The bread and the knife), novels, « Dudaj » Publishing, 2002

 

Posthumous Publication

Sytë e Simonidës (Simonida’s eyes), novel, Toena Publishing, 2009