Scientific Works

1937

1937

Metrika shqipe (Albanian metrics), for high schools and Institutin Pedagogjik, State’s Publishing House. 1947

Andon Zako Çajupi, State’s Publishing House, 1950

Letërsi e re shqipe (New Albanian literature), annotated anthology, Ministry of Education, 1950

Histori e Letërsisë Shqipe (The history of Albanian Literature), for high schools, Published by the Ministry of Education & Culture, 1955

Antologji e Letërsisë Shqipe (Anthology of Albanian Literature), for high schools, Published by the Ministry of Education & Culture, 1955

Andon Zako Çajupi, Vepra (Andon Zako Çajupi, Works), State’s Publishing House, 1957

Historia e Letërsisë Shqipe I (The history of Albanian Literature I), University of Tirana – The Institute of History and Language, Tirana, 1959

Shkrimet shqipe ne vitet 1332-1850 (Written Albanian works from 1332-1850), “Naim Frashëri” Publishing House, 1965

Poezia shqipe I (The Albanian poem I), editor in chief, “Naim Frashëri” Publishing House, 1965

Metrika shqipe (Albanian metrics), for universities, Pristina, RPS Publishing of Serbia, 1968

Nëpër shekujt letrarë (Amid literary centuries), studies, “Naim Frashëri” Publishing House, 1973

Gjurmime letrare (Literary research), studies, “Naim Frashëri” Publishing House, 1974

Shkrimet shqipe në vitet 1332-1850 (Written Albanian works from1332 to 1850), The Albanian Academy of Science. The Institute of Language & Literature, 1976

Autorë dhe tekste (Authors and their works), studies, “Naim Frashëri” Publishing House, 1977

Petro Korçari kryearkitekt i Ali Pashë Tepelenës (Petro Korcari, Ali Pasha Tepelena’s chief architect, “8 Nëntori” Publishing House, 1978

Shkrimet shqipe në vitet 1332-1850 (Written Albanian works from 1332 to 1850), Pristina, Rilindja, 1978

Mbi Barletin dhe shkrime të tjera (On Barleti and other works), “Naim Frashëri” Publishing House, 1979

Naim Frashëri, jeta dhe vepra (Naim Frashëri’s life and works), “Naim Frashëri” Publishing House, 1982

Naim Frashëri, vepra të zgjedhura (Naim Frashëri, featured works). The Academy of Science. Cultural inheritance for the Albanian nation under his leadership, 2 volumes 1982, 1985

Historia e Letërsisë Shqiptare që nga fillimet deri te Lufta Antifashiste Nacionalclirimtare (The history of Albanian Literature from its beginnings to the National War Against Fascism), editor in chief, The Academy of Science, 1983

Marin Beçikemi dhe shkrime të tjera (Marin Beçikemi and other works), “Naim Frashëri” Publishing House, 1987

Nga kënga e popullit, Mbledhës të folklorit, 9 (Songs of the people, Collection of folklore, 9), The Academy of Science and the Institute of National Culture, Tirana, 1991

Posthumous Publications

Tekstet shqipe dhe shkrimi i shqipes ne vitet 879-1800 (Written Albanian works and the written Albanian language from 879 to 1800), The Academy of Science, The Institute of Language and Literature, 2006

Moti i Madh (Times of Importance), A collection of notes and documents on the Albanian history from 1379 to 1479, Dituria Publishing House, Tirana, 2006