Screenplays

Nimes, France, April 1942

Nimes, France, April 1942

Udha e Shkronjave  (The Route of the Letters) – A production based on Dhimitër Shuteriqi’s novel “The Bread and the knife”, 1978, Albania

Koncert në vitin 1936 (Concert in 1936) – Screenplay by Dhimitër Shuteriqi in collaboration with Kico Blushi, 1978, Albania

Nëntori i dytë (The Second November) – Screenplay by Dhimitër Shuteriqi in collaboration with Kico Blushi, 1982, Albania